Конструкція ходової частини автомобіля

Несучою конструкцією автомобіля прийнято називати остов, який з’єднує між собою всі його частини. Це може бути або окрема конструкція, рама, на яку встановлюються кузов та агрегати автомобіля (двигун, механізми трансмісії, провідні та керовані мости, підвіска тощо), або сам кузов. Раму автомобіля з встановленими на ній агрегатами називають шасі. Під словом «кузов» в автобудуванні в більшості випадків розуміють простір для розміщення основного об’єкта перевезень. Несуча конструкція автомобіля сприймає різні види навантажень: навантаження, пов’язані з масою вузлів і агрегатів, встановлених на неї, а також масою пасажирів і вантажу, та динамічні навантаження, що виникають при русі автомобіля по нерівній дорозі і при зміні режимів роботи двигуна. У виняткових випадках, наприклад, при дорожньо-транспортних пригодах, несуча конструкція сприймає навантаження аварійного характеру.
Основне призначення несучої конструкції полягає в об’єднанні в єдине ціле всіх частин автомобіля в процесі його функціонування.
Вимоги до несучих конструкцій. З основного призначення несучої конструкції — об’єднання в єдине ціле всіх частин автомобіля — випливають головні вимоги, що пред’являються до неї, — міцність і жорсткість. Під міцністю розуміють здатність несучої конструкції сприймати експлуатаційні навантаження без поломок системи в цілому або її елементів, а під жорсткістю — її здатність зберігати свою форму без залишкових деформацій і без неприпустимих пружних деформацій при дії тих же навантажень.
Класифікація несучих конструкцій. Несучі конструкції автомобілів можуть бути класифіковані за різними ознаками.

За способом розподілу функцій несучі конструкції автомобілів можуть бути:

• рамними (несучою конструкцією служить окрема конструкція — рама, на якій монтується кузов, повністю або частково звільнений від функцій несучої конструкції), таке конструктивне рішення типово для вантажних автомобілів високої прохідності;
• з несучими кузовами (функції несучої конструкції виконує кузов), це типово для більшості легкових автомобілів і автобусів.

Несучі кузови легкових автомобілів можуть бути:

• каркасні;
• полукаркасные (скелетні);
• оболонкові.
Несучі кузови автобусів можуть бути:
• каркасними або скелетними;
• з інтегральним підставою.

2