Підвищення надійності деталей

Важливий чинник в організації робіт по збільшенню моторесурсу — регламентування взаємодії всіх підрозділів заводу. Для цієї мети на підприємстві розроблені відповідні положення . Технологічне забезпечення виробництва на ЯМЗ здійснюють служби головного технолога, головного металурга, технологічний відділ електрообробки.

Організацію робіт в системі НОРМ розглянемо на прикладі служби головного технолога, так як в її діяльності відображено всі основні принципові питання, характерні для інших підрозділів заводу. Робота в області управління якістю в ній ведеться за двома головними напрямками: розробка і впровадження заходів щодо цілеспрямованого і планомірного підвищення ресурсу двигунів технологічними методами; забезпечення стабільного підтримання досягнутого рівня якості двигунів. Всі питання управління якістю в службі безпосередньо координує головний технолог через технологічне бюро надійності, лабораторії, технологічні частини, бюро планування підготовки виробництва та інші підрозділи.

Заходи з підвищення ресурсу двигунів здійснюються послідовно за етапами. Після обробки та аналізу всієї надійшла зовнішньої і внутрішньої інформації про досягнутому рівні надійності деталей і вузлів двигунів проводяться відповідні дослідження і виявляються пропозиції, які повинні сприяти збільшенню ресурсу технологічними методами.

Потім розробляються конкретні заходи, спрямовані на досягнення нового рівня моторесурсу. Згідно з ними організовуються підготовка виробництва та впровадження заходів, включених до загальнозаводської комплексний план.

Методологічне та організаційно-технічне керівництво підрозділами служби в питаннях планомірного підвищення надійності і довговічності двигунів технологічними методами здійснює технологічне бюро надійності. Технологічна служба організовує роботу з підвищення якості на основі інформації про якість виготовлення продукції, що надходить від конструкторсько-експериментального відділу експлуатаційно-ремонтного відділу та відділу головного контролера. Технологічне бюро надійності аналізує та узагальнює всю вхідну інформацію, розробляє пропозиції та завдання лабораторіям і технологічним частин на проведення пошукових і дослідних робіт з подальшого підвищення моторесурсу двигунів. Завдання і терміни їх виконання затверджує головний технолог. На стадії досліджень технологічні частини додатково використовують внутрицеховую інформацію, Лабораторії і технологічні частини організують роботу з проведення досліджень та підготовки пропозицій на черговий цикл підвищення рівня моторесурсу з урахуванням передових науково-технічних досягнень в області підвищення надійності технологічними методами. Для вирішення складних проблем залучаються науково-дослідні, проектно-конструкторські та технологічні інститути. Одночасно визначаються підвищені вимоги до устаткування, інструменту, якістю матеріалів і комплектуючих виробів, що поставляються заводами-суміжниками, розробляються, пропозиції про внесення відповідних доповнень і змін у державні стандарти. Після завершення етапу лабораторних досліджень технологічні частини і лабораторії розробляють конкретні заходи щодо підвищення надійності виробів, визначають обсяги підготовки виробництва і попередню економічну ефективність запропонованих заходів.

Технологічне бюро надійності узагальнює та готує для розгляду на технічній раді технологічної служби заходи з підвищення якості деталей і вузлів двигуна і його агрегатів технологічними методами. Технічний рада оцінює ефективність пропонованих заходів і після відбору оптимальних варіантів рекомендує для включення в проект заводського плану конструкторсько-технологічних заходів щодо підвищення моторесурсу. Взаємодія підрозділів технологічної служби на ЯМЗ показано на рис. 4. Підготовка виробництва здійснюється у встановленому на заводі порядку. Ефективність впроваджених технологічних заходів систематично аналізується технологічним бюро надійності.

Заходи з підвищення ресурсу двигунів здійснюються послідовно за етапами. Після обробки та аналізу всієї надійшла зовнішньої і внутрішньої інформації про досягнутому рівні надійності деталей і вузлів двигунів проводяться відповідні дослідження і виявляються пропозиції, які повинні сприяти збільшенню ресурсу технологічними методами.

Потім розробляються конкретні заходи, спрямовані на досягнення нового рівня моторесурсу. Згідно з ними організовуються підготовка виробництва та впровадження заходів, включених до загальнозаводської комплексний план.

Методологічне та організаційно-технічне керівництво підрозділами служби в питаннях планомірного підвищення надійності і довговічності двигунів технологічними методами здійснює технологічне бюро надійності. Технологічна служба організовує роботу з підвищення якості на основі інформації про якість виготовлення продукції, що надходить від конструкторсько-експериментального відділу експлуатаційно-ремонтного відділу та відділу головного контролера. Технологічне бюро надійності аналізує та узагальнює всю вхідну інформацію, розробляє пропозиції та завдання лабораторіям і технологічним частин на проведення пошукових і дослідних робіт з подальшого підвищення моторесурсу двигунів. Завдання і терміни їх виконання затверджує головний технолог. На стадії досліджень технологічні частини додатково використовують внутрицеховую інформацію, Лабораторії і технологічні частини організують роботу з проведення досліджень та підготовки пропозицій на черговий цикл підвищення рівня моторесурсу з урахуванням передових науково-технічних досягнень в області підвищення надійності технологічними методами. Для вирішення складних проблем залучаються науково-дослідні, проектно-конструкторські та технологічні інститути. Одночасно визначаються підвищені вимоги до устаткування, інструменту, якістю матеріалів і комплектуючих виробів, що поставляються заводами-суміжниками, розробляються, пропозиції про внесення відповідних доповнень і змін у державні стандарти. Після завершення етапу лабораторних досліджень технологічні частини і лабораторії розробляють конкретні заходи щодо підвищення надійності виробів, визначають обсяги підготовки виробництва і попередню економічну ефективність запропонованих заходів.

Технологічне бюро надійності узагальнює та готує для розгляду на технічній раді технологічної служби заходи з підвищення якості деталей і вузлів двигуна і його агрегатів технологічними методами. Технічний рада оцінює ефективність пропонованих заходів і після відбору оптимальних варіантів рекомендує для включення в проект заводського плану конструкторсько-технологічних заходів щодо підвищення моторесурсу. Підготовка виробництва здійснюється у встановленому на заводі порядку. Ефективність впроваджених технологічних заходів систематично аналізується технологічним бюро надійності.

2