Розбирання різьбових зєднань

Застосування для відновлення зношених деталей сучасних методів нанесення покриттів і, в першу чергу, з використанням порошкових твердих сплавів сприяє значному підвищенню їх довговічності. Серед порошкових наплавочних матеріалів, що володіють твердістю вище твердості абразиву і стійкістю до абразивного зносу, одними з найбільш перспективних є порошки на основі систем WC-Co і WC-TiC-Co, що є основою твердих сплавів, переробка відходів та подальше використання яких є актуальною проблемою.

Одним з найбільш перспективних методів отримання порошку, практично з будь-якого струмопровідного матеріалу, в тому числі і твердого сплаву, відрізняється відносно невисокими енергетичними витратами і екологічною чистотою процесу, є метод електроерозійного диспергування (ЕЕД) – локальне вплив короткочасних електричних розрядів між електродами.

При постановці експериментів по ППН наплавленні колінчатих валів ДВС КамАЗ-740 використовувалася установка УД-209 на основі переробленого токарного верстата для наплавлення, випрямляч зварювальний ВДУ-506. В якості плазмоутворюючого, що транспортує і захисного газу використовувався аргон по ГОСТ 10157-79. Плазмова головка охолоджувалася магістральної водою за ГОСТ 2844-82.

Проведені раніше дослідження, а саме аналіз твердості і відносної зносостійкості плазмових покриттів, а також геометричних параметрів наплавочних валиків показав, що покриття, отримані з додаванням твердосплавних порошків з ВК8, є більш прийнятним варіантом для відновлення і зміцнення колінчастих валів ДВС, порівняно з порошками з Т15К6. Основними службовими властивостями корінних і шатунних шийок колінчастих валів, що визначають їх ресурс, є твердість і зносостійкість, які, як показали результати експериментів, корелюють між собою. З перерахованих властивостей найбільш просто і достовірно визначається твердість. Тому оптимізацію складу наплавляються порошкових композицій з метою поліпшення якості плазмових покриттів колінчатих валів для ППН проводили по твердості покриттів, отриманих з використанням порошків ВК8.

Для досягнення максимальної твердості плазмових покриттів була виконана постановка повного факторного експерименту. В результаті було встановлено, що оптимальною порошкової композицією для ППН шийок колінчастих валів є порошкова композиція виробництва Тульського завод, що містить у своєму складі промислові порошки (7 обсягів ПЖ Н4Д2М + 2 обсягу ПР Х11Н11ГЮСР 1 обсяг ПР Г4СР), виготовлені по ТУ 14-22-26-90 з додаванням 15,0 % порошку, отриманого з відходів твердого сплаву ВК8 методом ЕЕД у воді, з середнім розміром частинок 30-35 мкм.

При промисловому випробуванні твердосплавних порошків використовувалася технологія плазмової твердосплавної порошкового наплавлення для шийок колінчастих валів ДВС КамАЗ-740, вийшли з останніх ремонтних розмірів, представлена на малюнку 3.3.6.Як порошкового наплавочного матеріалу використовувалася композиція, представлена вище.

Малюнок 3.3.6 – Структурна схема технологічного процесу відновлення колінчастих валів плазмової твердосплавної порошкової наплавленням

2