Старіння автомобілів

В процесі вузлового і загального складання виконують комплекс контрольних операцій — перевірок:

комплектності деталей і складальних одиниць;

точності посадок і взаємного розташування сполучених деталей і складальних одиниць;

використання однойменних розмірних груп спряжених деталей при збірці методом групової взаємозамінності;

виконання технологічних вимог по збірці, регулюванню, припрацювання та випробування виробів;

герметичності з’єднань, у тому числі якості притирання клапанів;

 

Проводиться перевірка технологічних параметрів і визначення функціональних показників зібраних виробів (що розвивається потужність і питома витрата палива, напір і подача масляного насоса, електричні параметри генератора та ін).
Контроль складання здійснюється із застосуванням відповідних засобів вимірювань, які вибирають з урахуванням конструктивних особливостей виробу, метрологічних характеристик, а також собівартості виконання контрольної операції. В якості засобів вимірювання використовують універсальні штангенинструменты, мікрометричні та індикаторні інструменти, електричні і пневматичні прилади і різні спеціальні контрольні прилади, пристосування, стенди і установки. Забезпечення необхідного рівня якості відремонтованих виробів неможливе без ефективного функціонування служби технічного контролю як невід’ємної складової частини технологічних процесів.

В залежності від дотримання стабільності якості збірки автомобілів, зібраних виробів застосовується вибірковий або суцільний контроль.

Операції технічного контролю якості складання розробляються спільно з операціями технологічного процесу складання виробів, які формують і визначають задану якість, а також забезпечують отримання інформації для регулювання технологічного процесу і попередження шлюбу. Похибки складання за характером і проявом можуть бути випадковими і періодичними. Основні з них — це неякісні посадки, що викликають появу інших несправностей. Розповсюдженими дефектами є відхилення від точності взаємного розташування деталей і вузлів, нерівномірна і безладна затягування груп різьбових з’єднань, нещільність прилягання сполучених поверхонь і ін Більшість похибок складання виникає з-за низької якості деталей і вузлів, що надходять на складання, і порушення технологічної дисципліни.

2