Як ремонтувати стійки

Капітальний ремонт автомобілів та їх складових частин проводиться на спеціалізованих ремонтних підприємствах, як правило, знеособленим методом, що передбачає повне розбирання об’єкта ремонту, дефектацию, відновлення або заміну складових частин, складання, регулювання, випробування.

Напрямок автомобілів та їх складових частин КР проводиться на підставі результатів аналізу їх технічного стану із застосуванням засобів контролю (діагностування) та з урахуванням пробігу, виконаного з початку експлуатації або після КР, норм пробігу до капітального ремонту, сумарної вартості витрачених запасних частин з початку експлуатації та інших витрат на поточні ремонти.
Автобуси і легкові автомобілі направляються в КР при необхідності капітального ремонту кузова. Вантажні автомобілі направляються в КР при необхідності капітального ремонту рами, кабіни, а також не менше трьох інших агрегатів в будь-якому їх поєднанні.

Агрегат направляється в КР, якщо:

– базова і основні деталі, що вимагають ремонту з повним розбиранням агрегату;

– працездатність агрегату не може бути відновлена або її відновлення шляхом проведення поточного ремонту економічно недоцільно.

Надходять у ремонт автомобілі та їх складові частини називають ремонтним фондом. Приймання ремонтного фонду здійснюється представником ремонтного підприємства, який перевіряє його комплектність та відповідність технічним вимогам.

Базові та основні деталі агрегатів автомобіля.

 

Підприємства по централізованому відновленню деталей та ремонту окремих складальних одиниць виявилися нежиттєздатними через труднощі їх стабільного забезпечення ремонтним фондом. Практика показала, що при досягненні досить великих виробничих програм підприємств з ремонту агрегатів на них ефективно відновлення окремих деталей і складальних одиниць.

Тип виробництва — класифікаційна категорія виробництва, яка виділяється за ознаками широти номенклатури, регулярності, стабільності й обсягу випуску продукції. Розрізняють одиничне, серійне, масове виробництво. Однією з основних характеристик типу виробництва є коефіцієнт закріплення операцій, кількісно представляє собою відношення числа всіх різних операцій, виконуваних протягом місяця, до числа робочих місць.

Одиничне виробництво характеризується малим обсягом випуску однакових виробів, що характерно для ремонтних майстерень, де автомобілі і ремонтуються агрегати, як правило, не знеособленим методом. Вживане обладнання та інструмент мають універсальне призначення, рівень механізації процесів низький, кваліфікація робочого персоналу висока і широкопрофільна.
Серійне виробництво характеризується виготовленням чи ремонтом виробів періодично повторюваними партіями. В залежності від кількості виробів у партії чи серії і значення коефіцієнта закріплення операцій розрізняють дрібно-, середньо-та великосерійне виробництво. Коефіцієнт закріплення операцій становить для дрібносерійного виробництва — 20…40, для середньосерійного — 10…20, для великосерійного — 1… 10. Для серійного виробництва характерне застосування універсального обладнання зі спеціальними пристосуваннями та інструментом. У середньо – і великосерійному виробництвах широко застосовується потоковий метод ремонту. Рівень кваліфікації робочих коливається в широких межах і з збільшенням серійності знижується.

Масове виробництво характеризується великим обсягом випуску виробів, що безперервно виготовляються чи ремонтуються тривалий час, протягом якого на більшості робочих місць виконується одна робоча операція. Коефіцієнт закріплення операцій для масового виробництва дорівнює 1. Закріплення за кожним робочим місцем однієї технологічної операції дозволяє застосовувати конвеєри, широко використовувати спеціальне обладнання, механізувати і автоматизувати трудомісткі процеси. Вимоги до рівня кваліфікації робітників при цьому істотно знижуються.
На принципах одиничного виробництва здійснюються ремонт великовантажних автомобілів і разномарочных автобусів в авторемонтних майстерень, а також ремонт і виготовлення причіпного складу на заводах і в майстернях. Серійне виробництво характерно для ремонту основних типів автомобілів і агрегатів вимагає ритмічної синхронної роботи всіх робочих місць, чіткого та безперебійного функціонування всіх виробничих підрозділів підприємства, що обслуговують потокові лінії. Потокова форма організації робіт забезпечує найвищу продуктивність праці, не вимагає використання висококваліфікованих робітників і, отже, знижує вартість ремонту.

2