Тиск в системі рециркуляції вихлопних газів

Система рециркуляції вихлопних газів (exhaust gas recirculation — EGR) призначена для зменшення вмісту оксидів азоту (NOx) у вихлопних газах. В присутності сонячного світла NOx вступає в реакцію з вуглеводнем, утворюючи канцерогенний фотохімічний зміг.

Вперше система EGR була застосована па автомобілях Chrysler в 1972 році. Оксиди азоту виникають при температурі в камері згоряння вище 1370 °С (2500 °F). При деяких режимах роботи двигуна, коли не проводиться відбір повної потужності, наприклад, при рівномірному русі по шосе, можна знизити температуру згоряння робочої суміші, тобто піти на зменшення потужності. Це досягається введенням невеликої кількості (6… 10%) вихлопних газів з випускного у впускний колектор. Так як вихлопні гази інертні, то вони розбавляють ТВ-суміш, не змінюючи співвідношення повітря/паливо.

З 80-х років EGR стала частиною електронної системи управління двигуном. У відповідності з вимогами до бортовим діагностичних систем другого покоління OBD-1I, система управління двигуном постійно контролює справність клапана EGR, т. к. вихід його з ладу призводить до збільшення забруднення навколишнього середовища вихлопними газами автомобіля.

Наприклад, на автомобілях Ford в трубі між EGR і впускним колектором робиться вставка з каліброваним отвором і вимірюється диференціальний тиск по обидві її сторони. Коли клапан EGR відкривається, це тиск убуває, що фіксується комп’ютером за допомогою диференціального датчика тиску. Коли клапан EGR закритий, тиск по обидва боки вставки стає однаковим.

На серійних автомобілях можуть також застосовуватися датчики положення клапана EGR. Положення клапана модулюється в залежності від розрідження у впускному колекторі по принципу широтно-імпульсної модуляції або 3-розрядного цифроаналогового перетворювача, коли в різній комбінації відкриваються 3 електро клапана з перерізами щодо 1-2-4. Зміна тиску на 50 мм рт. ст. достатньо для відкривання клапана. Диференціальний тиск зазвичай дорівнює 200 мм рт. ст.

2