Uncategorised

Обробка деталей під ремонтний розмір. Обробка поверхонь деталей під ремонтний розмір ефективна в разі, якщо механічна обробка при зміні розміру не призведе до ліквідації термічно обробленого поверхневого шару деталі. Тоді у дорогої деталі з’єднання дефекти поверхні усуваються механічною обробкою до заздалегідь заданого ремонтного розміру (наприклад, шийки колінчастого вала), а іншу (більш просту і менш дорогу деталь) замінюють новою відповідного розміру (вкладиші). В цьому випадку з’єднання буде повернута первинна посадка (зазор або натяг), але поверхні деталі, що утворюють посадку, будуть мати розміри, відмінні від початкових. Застосування вкладишів ремонтного розміру (збільшених на 0,5 мм) дозволить знизити трудомісткість і вартість ремонту при одночасному збереженні якості відремонтованих блоків циліндрів і шатунів.

Ремонтні розміри і допуски на них встановлює завод-виробник. Відновлення деталей під ремонтні розміри характеризується простотою і доступністю, низькою трудомісткістю (в 1,5…2,0 рази менше, ніж при зварюванні і наплавленні) і високою економічною ефективністю, збереженням взаємозамінності деталей в межах ремонтного розміру. Недоліки способу збільшення номенклатури запасних частин і ускладнення організації процесів зберігання деталей на складі, комплектування та складання. Черговий ремонтний розмір для вала (знак «—») і отвору (знак «+») визначають за формулою:

 

 

де Ді – i-й ремонтний розмір, мм; Дн — номінальний розмір, мм; i — номер ремонтного розміру (i = 1…n); — коефіцієнт нерівномірності зносу; Имах — максимальний односторонній знос, мм; z — припуск на механічну обробку на сторону, мм

2