Пристрій ТНВД КАМАЗ ЄВРО

Тривалість періоду затримки самозаймання палива щодо моменту початку впорскування палива визначає характер протікання всього процесу згоряння. При тривалому періоді затримки займання в камері згоряння випаровується велика кількість впорскнутого палива, і в подальшому, внаслідок залучення цього палива в процес згоряння, тиск підвищується й збільшується «жорсткість» роботи дизеля. Тому прагнуть зменшити до певної межі період затримки запалення палива. В залежності від умов протікання процесу згоряння тривалість періоду затримки запалення палива становить 0,0005—0,0002 с.

На тривалість періоду затримки запалення палива і на характер процесу згоряння впливають наступні фактори:

• фізичні та хімічні властивості палива;
• температура і тиск повітря в період упорскування палива;
• характер та інтенсивність вихрового руху повітря в камері згоряння;
• робота топливоподающей апаратури;
• конструкція камери згоряння;
• кут випередження початку впорскування палива;
• навантаження і частота обертання колінчастого вала.

Для найбільш ефективного протікання процесу згоряння необхідно, щоб його тривалість була якомога менше, а тиск в камері згоряння підвищувався плавно. Дуже різке підвищення тиску призводить до «жорсткої» роботі двигуна.

{jcomments on}

2